*Εδώ μπορείτε να αναδεικνύετε τοπικά προβλήματα και να προτείνετε λύσεις