Το ΜέΡΑ25 δεσμεύεται να ενοποιήσει όλα τα επιδόματα αναπηρίας σε ένα, μετατρέποντάς το σε ειδική κοινωνική σύνταξη επιπέδου που επιτρέπει αξιοπρεπή διαβίωση ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες.

Επίσης θα προχωρήσει στη θεσμοθέτηση αλλαγής της λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α επί το δικαιότερο, ταχύτερο και αποτελεσματικότερο, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό του Πίνακα Μη Αναστρέψιμων Ασθενειών, που κρίνουμε ότι είναι ελλιπής.

Παράλληλα, θα προβλεφθεί πρόσβαση σε κέντρα αποκατάστασης και ενσωμάτωση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης (παρέχοντας τμήματα ένταξης, εξειδικευμένους δασκάλους, δεύτερο εκπαιδευτικό στην τάξη).

Μία κοινωνία κρίνεται από το σεβασμό που επιδεικνύει στους πολίτες με αναπηρία.